Tjänster

VINTERUNDERHÅLL

Med rätt maskiner är snö inget bekymer vi har lång erfarenhet av snöröjning,halkbekämpning och takskottning. Vi har även uthyrning av sandlådor och sandfickor

 

Våra kunder är bland annat:

 

Industrufastigheter

Bostadsrättsföreningar

Vägsamfälingeter

Köpcentrum

Fastighetsägare

 

TRÄDGÅRD & FASTIGHETSSKÖTSEL

Vill ni ha hjälp med årsavtal eller säsongsavtal mindre servicejobb eller störe anläggningsjobb vi löser det vi utför bland annat:

 

Plantering av buskar och träd

Sandupptagning/Lövblåsning

Gräsklippning

Asfaltering

Plattsättning

Murar

Med mera...

 

TRANSPORT & CONTAINERS

Behöver ni en sopcontainer till renoveringen eller vår/höst städningen eller kanske en förådscontainer för tillfälig förvaring.Vi har Schaktbilar,Kranbilar & Lastväxlare

 

Våra containers:

 

Sopcontainer 20m3

Sopcontainer 30m3

Schaktcontainer 10m3

Förådscontainer 10 fot

Förådscontainer 20 fot

BERGSPRÄCKNING

Bergspräckning är en metod som i det närmaste är vibrationsfri den lämpar sig väldigt bra i känsliga områden så som:

 

Källarutrymmen

Runt grunder

Transformatorstationer/ elskåp

 

Där traditionell sprängning inte går att utföra denna metod är dessutom fri från besiktningar.

 

Copyright @ All Rights Reserved